Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số 18.

Ngày 01/11/2019,  Cụm Thi đua số 18 đã tổ chức Hội nghị t Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Thành phố; đại diện của Thành đoàn Hà Nội, các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Thi đua, khen thưởng  và các cán bộ thường trực, cán bộ theo dõi công tác Thi đua, khen thưởng của 07 trường Đại học, Cao đẳng  trong Cụm.

Đại diện lãnh đạo Cụm – Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng  Hà Tây đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 209, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cụm Thi đua số 18.

Toàn cảnh Hội nghị

          Dưới sự điều hành của lãnh đạo Cụm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã  dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị thành viên phải tăng cường liên kết nội khối nhằm hỗ trợ nhau trong công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Cụm, đặc biệt là sự chủ động của lãnh đạo Cụm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung.

Đồng chí Đinh Việt Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã thông qua bảng chấm điểm tiêu chí thi đua của các đơn vị thành viên  và nhất trí suy tôn, đề nghị Hội đồng thi đua – Khen thưởng Thành phố Hà Nội khen thưởng thành tích năm 2019 của các đơn vị như sau:

Trường Cao đẳn Y tế Hà Đông: Cờ Thi đua Chính phủ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây: Cờ Thi đua Thành phố

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Cờ Thi đua Thành phố

Các đơn vị: Trường Đại học thủ đô Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội được đề nghị tặng bằng khen.

Hội nghị đã nhất trí giới thiệu lãnh đạo Cụm năm 2020 là 02 đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội – Cụm trưởng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông – Cụm phó.

Ban lãnh đạo Cụm năm 2019, 2020.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Nga