Khai giảng lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả” tại xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai.

Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2017, Trung tâm tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp trường CĐCĐ Hà Tây đã phối hợp với phòng Kinh tế, Hội nông dân huyện Quốc Oai tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả” cho bà con nông dân xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai.

Đến dự buổi khai giảng đại diệntrường CĐCĐ Hà Tây có ông Đỗ Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp; bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng khoa Nông học; Đại diện địa phương có Ông Nguyễn Thành Trung – cán bộ Hội nông dân – huyện Quốc Oai; Ông Nguyễn Văn Nghĩa – P.Chủ tịch UBND xã Sài Sơn; Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội nông dân xã Sài Sơn cùng 70 học viên của lớp học nghề trồng cây ăn quả.

Sau lời khai mạc, ông Đỗ Xuân Bình – P. Giám đốc TTTVHTĐT&LKDN đã công bố các quyết định mở lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả” cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ.

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Văn Nghĩa – P.chủ tịch UBND xã nêu rõ trong thời gian qua xã Sài Sơn đã nhận được sự quan tâm các cấp lãnh đạo của Huyện nên đã mở được nhiều lớp đào tạo nghề ở các lĩnh vực khác nhau, qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo ra công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động của địa phương. Xã Sài Sơn đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa, mỗi hộ gia đình chỉ có từ 1-2 thửa đất, rất thuận tiện cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và kinh tế. Do đó việc mở lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả” là mục tiêu của địa phương và cũng xuất phát từ nhu cầu của nhân dân trong xã. Ông bày tỏ mong muốn trường CĐCĐ Hà Tây phân công các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học viên và đề nghị các cấp lãnh đạo của Huyện quan tâm hơn nữa đến việc phát triển ngành nghề cho bà con nông dân của địa phương đồng thời. Ông cũng đề nghị Hội nông dân của xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quản lý chặt chẽ lớp học và đôn đốc các học viên để lớp học đạt hiệu quả cao, yêu cầu các học viên sắp xếp thời gian để tham gia lớp học đầy đủ và tiếp thu kiến thức tốt nhất, áp dụng vào thực tế sản xuất để nâng cao hiệu quả, bảo vệ môi trường để nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Thay mặt khoa Nông học, Bà Nguyễn Thị Nguyệt đã chỉ rõ mục tiêu của lớp học là để truyền đạt cho người học những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc cây ăn quả để bà con nông dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn quả, giảm chi phí và đặc biệt giảm việc sử dụng hóa chất để bảo vệ môi trường. Đồng thời bà cũng mong muốn các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho lớp học và đề nghị các học viên bố trí công việc để tham gia lớp học đầy đủ và tiếp thu kiến thức tốt nhất để đạt được mục tiêu.

Các hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo nghề “Trồng cây ăn quả” 

Ông Đỗ Xuân Bình – P.Giám đốc TTTVHTĐT&LKDN công bố các quyết định
Ông Nguyễn Văn Nghĩa – P.chủ tịch UBND Sài Sơn – Phát biểu
Toàn cảnh buổi khai giảng
Bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt
Ảnh: Đỗ Xuân Bình