Khoa Kinh tế tham gia tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2018

Trong những năm gần đây, khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây  liên tục cử giảng viên tham gia giảng dạy tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM do Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới – Ban chỉ đạo chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Năm 2017 và 2018, các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp thuộc các huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và huyện Ba Vì. Thành phần học viên tham các lớp tập huấn tại huyện gồm các thành viên thuộc ban chỉ đạo, văn phòng điều phối cấp huyện, các phòng ban liên quan đến xây dựng và đánh giá các tiêu chí NTM; các lớp tại xã gồm các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, ban phát triển các thôn và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành liên quan ở xã và các thôn/bản.

Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên về các nội dung gồm: Một số kiến thức cơ bản về xây dựng NTM, trong đó giới thiệu tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nội dung Chương trình giai đoạn 2016-2020, tiêu chí TNM, phương pháp chấm điểm bình xét và xây dựng hồ sơ công nhận xã chuẩn NTM, đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM; Một số nội dung trọng tâm của xây dựng NTM; Nghiệp vụ cơ bản để xây dựng NTM, trong đó có phương pháp phân tích, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch xây dựng NTM có sự tham gia của người dân và một số kỹ năng phát triển cộng đồng, như kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM… Ngoài các nội dung trên, một số chính sách hỗ trợ sản xuất cũng được giới thiệu như: Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; chính sách thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và một số vấn đề về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong quá trình lên lớp, các giảng viên đã kết hợp với nghiên cứu tại các địa phương để tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về thực tiễn thuộc chuyên môn mình đảm nhiệm.

Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà trường và khoa Kinh tế trong việc góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM của cả nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên rất phấn khởi, các giảng viên được đánh giá cao trong quá trình truyền đạt và thảo luận tại lớp học.

Cán bộ Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội  khai giảng lớp học

Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà trường và khoa Kinh tế trong việc góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM của cả nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên rất phấn khởi, các giảng viên được đánh giá cao trong quá trình truyền đạt và thảo luận tại lớp học./.

Bài và ảnh: Đỗ Đăng Tất