Khoa Kinh tế

1. Giới thiệu chung về khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1980, với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng quản lý kinh tế nông nghiệp cho các địa phương. Trong suốt chặng đường lịch sử, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa không ngừng lớn mạnh cả về qui mô và chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề và các hệ đào tạo phù hợp yêu cầu phát triển của xã hội về thị trường lao động thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, công nghệ thực phẩm, tài nguyên môi trường. Quá trình phát triển có sự tách, nhập với tên gọi khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường. Và hiện nay mang tên khoa Kinh tế theo Quyết định số 450/QĐ- CĐCĐHT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, trên cơ sở sáp nhập khoa Kinh tế & Khoa Công nghệ thực phẩm – Tài nguyên môi trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Kinh tế là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Nhà trường giao; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học.

– Quản lý viên chức, học sinh – sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Tìm hiểu, phát triển ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Liên kết doanh nghiệp, tăng cường đào tạo thực tiễn.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.Bộ máy tổ chức

3.1. Lãnh đạo khoa

– Phó Trưởng khoa phụ trách: Th.s Nguyễn Thị Thu Trang

– Phó Khoa: Th.s Phạm Thị Cúc

3.2. Các bộ môn

– Bộ môn Kế toán – Tài chính: Trưởng bộ môn Ths Nguyễn Thị Dung

– Bộ môn Kinh tế – Quản trị kinh doanh: Trưởng bộ môn Ths Phạm Thị Thu Hà

– Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Tài nguyên môi trường: Trưởng bộ môn Phạm Thị Cúc

3.3. Đội ngũ giảng viên

– Tổng số giảng viên tham gia công tác chuyên môn của khoa là 21 đồng chí. Trong đó giảng viên kiêm nhiệm tại các phòng, ban là 10.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 04; Thạc sĩ 17

4. Các ngành nghề, trình độ đào tạo

1. Công nghệ thực phẩm
2. Công nghệ kỹ thuật môi trường
3. Công nghệ sinh học
4. Quản lý đất đai
5. Kế toán doanh nghiệp
6. Kế toán LĐ tiền lương và BHXH
7. Kỹ thuật chế biến món ăn
8. Phát triển nông thôn
9. Kế toán
10. Quản lý doanh nghiệp
11. Quản lý và kinh doanh du lịch
12. Quản lý và KD nông nghiệp
13. Quản trị DVDL và lữ hành
14. Quản trị kinh doanh
15. Tài chính – Ngân hàng

5. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng làm việc: phòng 304 và 305 khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội

Email: khoakinhte@htcc.edu.vn