Khoa Kinh tế

1. Giới thiệu chung về khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1980, với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng quản lý kinh tế nông nghiệp cho các địa phương. Trong suốt chặng đường lịch sử, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa không ngừng lớn mạnh cả về qui mô và chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề và các hệ đào tạo phù hợp yêu cầu phát triển của xã hội về thị trường lao động thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế. Quá trình phát triển có sự tách, nhập với tên gọi khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường. Và hiện nay mang tên khoa Kinh tế theo Quyết định số 159/QĐ- CĐCĐHT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, trên cơ sở sáp nhập khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh và khoa Kế toán – Tài chính.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Kinh tế là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn các ngành nghề thuộc khối kinh tế của trường; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý học sinh, sinh viên trong khoa theo qui định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.Bộ máy tổ chức

3.1. Lãnh đạo khoa

– Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Thị Thắm

– Phó Khoa: Th.s Nguyễn Thị Thu Ttrang

3.2. Các bộ môn

– Bộ môn Kinh tế: Trưởng BM: Th.s Nguyễn Văn Lẫm

– Bộ môn Quản trị kinh doanh: Trưởng BM Th.s Phạm Thị Thu Hà

– Bộ môn Kế toán: Trưởng BM Th.s Nguyễn Thị Dung

– Bộ môn Tài chính: Trưởng BM Th.s Bùi Thị Vân

3.3. Đội ngũ giảng viên

– Tổng số giảng viên tham gia công tác chuyên môn của khoa là 28 đồng chí. Trong đó giảng viên kiêm nhiệm tại các phòng, ban là 15.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 03; Thạc sĩ 24, trong đó NCS 01; Cử nhân 01

4. Các ngành nghề, trình độ đào tạo

4.1. Đào tạo hệ cao đẳng 7 ngành, gồm

– Kế toán;

– Kế toán LĐTL&BHXH;

– Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành;

– Kỹ thuật chế biến món ăn;

– Quản trị kinh doanh;

– Tài chính – Ngân hàng.

– Quản lý & kinh doanh nông nghiệp;

4.2. Đào tạo trình độ trung cấp 08 ngành, gồm

– Kế toán doanh nghiệp;

– Kế toán LĐTL&BHXH;

– Tài chính Ngân hàng.

– Quản lý và kinh doanh du lịch;

– Kỹ thuật chế biến món ăn;

– Quản lý doanh nghiệp;

– Quản lý và kinh doanh nông nghiệp;

– Phát triển nông thôn;

5. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng làm việc: phòng 304 và 305 khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội

Email: khoakinhte@htcc.edu.vn