Khoa Nông học tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 2017

Sáng ngày 23/6/2017, Hội đồng khoa học khoa Nông học đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Tham dự buỏi Nghiệm thu có đại diện của Phòng Quản lý đào tạo – khoa học và Hợp tác quốc tế và toàn thể các giảng viên đang sinh hoạt chuyên môn tại khoa Nông học.

Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài:

1. “Thử nghiệm một số giống dưa chuột mới nhập nội trong điều kiện vụ Xuân năm 2016 tại trường CĐCĐ Hà Tây”;

2. “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể nuôi cấyđến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris”của tiến sĩ Hoàng Đức Huế và các cộng sự.

Sau lời khai mạc của đồng chỉ Chủ tịch hội đồng, các chủ đề tài báo cáo văn tắt những kết quả đạt được của đề tài; Các ủy viên phản biện đã đọc ý kiến nhận xét kết quả nghiên cứu và các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu đề tài có những ý kiến nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện cũng như kết quả nghiên cứu.

Các thành viên Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của đề tài, yêu cầu đề tài cần bổ sung và hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu của tác giả cũng như tính khả thi của các kết quả nghiên cứu. Mong muốn các đề tài sẽ mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu cũng như ứng dụng công nghệ mới vào thực tế sản xuất và chuyển giao công nghệ Nhà trường.

Một số hình ảnh của Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch HĐ Khoa học phát biểu  khai mạc
Đ/c Nguyễn Tuấn Nam  – Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Đ/c Nguyễn Thị Khuyên – Nhận xét phản biện
Đ/c Đàm Thị Hiền – Nhận xét phản biện
Đ/c Nguyễn Thị Thanh – Nhận xét phản biện
Đ/c Hoàng Đức Huế – Tiếp thu các ý kiến góp ý
Đ/c Lưu Đức Huy – thư ký, thông qua biên bản
Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

      Bài: Nguyễn Thị Nguyệt