Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 2

Ngày 01 tháng 6 năm 2019, Chi bộ 2 (Phòng TS-CTHSSV) Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tđã ổ chức lễ kết nạp cho các đảng viên mới.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ 2 Phòng TS-CTHSSV và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 07 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Công Khanh, Bí thư chi bộ 2 – Trưởng phòng TS-CTHSSV và các Đảng viên trong chi bộ 2. Tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Công Khanh đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Bí thư chi bộ 2 -Trưởng phòng TS-CTHSSV trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 07 đảng viên mới

Các đồng chí được kết nạp lần này là những người  gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

 Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh đã chúc mừng cá nhân các đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời yêu cầu các Đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của người Đảng viên. Mặt khác đồng chí giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc thu hút, tập hợp các HSSV tham gia vào các hoạt động do nhà trường, phòng TS- CTHSSV và Đoàn thanh niên tổ chức. Đồng chí đề nghị Chi bộ 2 cần thường xuyên trao đổi, giao nhiệm vụ và hỗ trợ cho các đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy và nhà trường giao. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu chi bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các giải pháp tích cực để đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Đảng cho các quần chúng là HSSV góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng viên trong chi bộ chúc mừng 07 Đảng viên mới của chi bộ 2

Bài : Phùng Thị Hằng Hoa