Lịch công tác tuần từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019