Sơ kết hoạt động công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ ngày 28/8/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, sáng ngày 30/10/2020, tại Hội trường Hiệu bộ đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành công đoàn mở rộng, sơ kết hoạt động công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV, BCH công đoàn, các đồng chí ủy viên UBKT công đoàn và các đồng chí Chủ tịch công đoàn bộ phận. Đồng chí Hoàng Đức Huế – Chủ tịch công đoàn trường- chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó Chủ tịch công đoàn trường đã thay mặt Ban chấp hành  trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã tóm tắt được đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn và những kết quả hoạt động công đoàn đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho nửa cuối nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Đc Nguyễn Thị Thắm-Phó chủ tịch công đoàn trường – trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2017-2022

Các đồng chí tham gia hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2020. Các ý kiến tập trung thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp về: Quan tâm, chăm lo đời sống CBVCLĐ; Đẩy mạnh hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao trong CBVCLĐ; Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban nữ công quần chúng; Công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn và đơn vị chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ; Công tác thi đua, khen thưởng công đoàn …

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn -UVBCH Công đoàn trường phát biểu tham luận về công tác chăm lo  đời sống và thực hiện các cuộc vận động nhân đạo từ thiện của công đoàn trường
Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên – Chủ tịch Công đoàn bộ phận số 5 phát biểu ý kiến về công tác phối hợp với lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong quá trình triển khai các nội dung công tác của Công đoàn.

Đồng chí Hoàng Đức Huế, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu kết luận: Mặc dù hoạt động công đoàn trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh, tình hình thực tế của Nhà trường, hoạt động công đoàn trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBVCLĐ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui chế, qui định của Nhà trường; phối hợp với BGH nhà trường tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách khác cho CBVCLĐ; củng cố và duy trì hiệu quả bộ máy tổ chức công đoàn trường; đẩy mạnh hoạt động phong trào trong CBVCLĐ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra./.

Đồng chí  Hoàng Đức Huế – Chủ tịch Công đoàn trường  phát biểu kết luận Hội nghị
Các thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thắm