Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham dự tập huấn Nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 08/10/2021 Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở vật chất – Tổng Cục GDNN; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Thành phố; đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng dạy nghề, phòng Kế hoạch tài chính; đại diện Sở Tài chính; Các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định Định mức kinh tế – kỹ thuật của 20 nghề đào tạo sơ cấp, dưới 3 tháng.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng – Phó trưởng phòng Dạy nghề – Sở LĐTB&XH tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH – Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có sự tham gia của đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị và các thầy cô là thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Buổi tập huấn đã cung cấp các nội dung cơ bản liên quan đến phương pháp, quy trình thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật trong đó là tổng quan về định mức kinh tế – kỹ thuật (ĐMKTKT); Sơ đồ tổng quan xây dựng ĐMKTKT; Nội dung xây dựng ĐMKTKT; Hội đồng thẩm định ĐMKTKT; Quy trình thẩm định ĐMKTKT trong đào tạo cho từng nghề; Nội dung thẩm định ĐMKTKT trong đào tạo cho từng nghề.

Hội nghị tập huấn đã làm việc một cách khoa học, đảm bảo các nội dung đề ra, với sự tham gia đóng góp nhiều ý kiến và thảo luận sôi nổi về các vấn đề như: Xác định ĐMKTKT thành phần; ĐM lao động trực tiếp, gián tiếp; ĐM thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất. Trên cơ sở ĐMKTKT của từng môn học, mô đun tổng hợp thành bảng ĐMKTKT cho 1 nghề; Các nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định….

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Các thành viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tại buổi tập huấn thẩm định cho 05 nghề: Trồng lúa chất lượng cao; Trồng cây ăn quả; Kỹ thuật chăn nuôi lợn; Kỹ thuật trồng hoa; Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm.

Bài và ảnh: Trần Tuấn Biên