Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề trình độ sơ cấp.

Thực hiện Chương trình số 15/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội. ngày 27, 28/10/2021 Sở LĐTB-XH đã tổ chức thẩm định bộ định mức kinh tế- kỹ thuật (Bộ ĐMKT-KT) cho 20 nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây với đội ngũ nhà giáo có trình độ cao, giàu nhiệt huyết, yêu nghề, thân thiện đã cử các thành viên Khoa KTNN tham gia hội đồng thẩm định 05 nghề được giao: Nghề trồng lúa chất lượng cao; Nghề trồng hoa; Nghề trồng cây ăn quả, Nghề chăn nuôi lợn và Nghề chăn nuôi gia cầm.

Chủ nhiệm Ban xây dựng bảo vệ Bộ ĐMKT-KT trước Hội đồng thẩm định

Sau khi nghe chủ nhiệm các Ban xây dựng trình bày tóm tắt kết quả Bộ ĐMKT-KT, 05 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá phản biện định mức kinh tê- kỹ thuật. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên thẩm định về bản tóm tắt của Bộ ĐMKT-KT, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của bộ định mức kinh kế kỹ thuật của từng ngành.

Thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Bộ ĐMKT-KT

Hội đồng đã đánh giá việc thực hiện xây dựng bộ ĐMKT-KT cho các nghề theo quy định tại Thông tư số 07 /2020/TT-BLĐTBXH  ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh-Xã hội ban hành về quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Kết quả Hội đồng thẩm định các ngành đã thảo luận và thống nhất:, Hội đồng thống nhất 05 Bộ ĐMKT-KT được đánh giá, xếp loại “Đạt”. Đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Bộ ĐMKT-KT cần tiếp thu và khắc phục trước khi đề nghị UBND thành phố ban hành.

Đại diện Phòng Dạy nghề đưa ra ý kiến, nhận xét Bộ ĐMKT-KT các nghề
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH – Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị thẩm định.

Tại buổi thẩm định, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội, Chủ tich hội đồng đã đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban thẩm định hoàn thành khối lượng công việc nhận xét, đánh giá chất lượng định mức-kinh tế về đào tạo, chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định sau thời gian nghiên cứu hồ sơ liên quan. Đồng thời chỉ đạo nhóm các Ban chủ nhiệm xây dựng bộ ĐMKT-KT các nghề cùng phối hợp với Phòng dạy nghề của Sở tiếp tục tiếp tục hoàn thiện tốt, đầy đủ nội dung và bộ hồ sơ Định mức Kinh tế kỹ thuật, kiến nghị sớm với UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện./.                                                                                               

Ảnh: Nguyễn Thu Hà

Bài : Nguyễn Anh Tuấn