Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia thẩm định ĐMKTKT cho 2 nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp

Theo thông báo thẩm định số 3637/SLĐTBXH-GDNN ngày 31/8/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tại Phòng Họp số 1 Nhà A Sở Lao động, ngày 08/9/2023 đã tổ chức thẩm định (lần thứ 3) Bộ Định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo nghề Kỹ thuật Trồng chè và nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn trình độ sơ cấp. 

Tham dự có ông Hoàng Đình Thái – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; Đ/c Phạm Tiến Hưng, Phó trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động, Thương binh Xã hội và thầy Ts Hoàng Đức Huế, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Công đồng Hà Tây

Tại đây, Hội đồng thẩm định đã nghe Ban Chủ nhiệm xây dựng (Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ) báo cáo tóm tắt nội dung từng thành phần định mức kinh tế kỹ thuật được tính toán cho từng công việc cụ thể theo nguyên tắc sát với thực tế sản xuất Nông nghiệp, phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, khả thi và hiệu quả; các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận; Ban chủ nhiệm giải đáp các nội dung mà Hội đồng thẩm định có ý kiến…

Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Đình Thái – Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao Nhà trường giúp Sở hoàn thành xây dựng Bộ Đinh mức Kinh tế-Kỹ thuật được 07 nghề Nông nghiệp,Sở tin tưởng tiếp tục cho nhà trường xây dựng tiếp 02 Bộ ĐMKT-KT nghề hôm nay, đã ghi nhận sự chủ động, tích cực nghiên cứu, đi thực tế, thu thập tài liệu; định mức kinh tế kỹ thuật đã bám sát các văn bản quy định hiện hành; có phương pháp tính toán chi tiết, khoa học; sản phẩm đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa bổ sung về định mức vật tư thực hành, định mức lao động, các thông số kỹ thuật, để đảm bảo đơn giá của 02 nghề nông nghiệp.

 Việc xây dựng được các Bộ Định mức, Kinh tế -Kỹ thuật chính là căn cứ xác định chi phí trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm, hiệu quả và sớm hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo tiến độ, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị thẩm định

Bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn