Thông báo về việc tạm dừng tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức