Tóm tắt kết quả khảo sát tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của người học năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã triển khai  khảo sát tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp đối người học hệ cao đẳng chính quy khóa 38, hệ trung cấp 2 năm khóa 10 và hệ trung cấp 3 năm khóa 2.

Nhà trường đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của người học cho các ngành: Dịch vụ thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, điện – điện tử, tin học ứng dụng, quản lý đất đai, công nghệ thực phẩm. Kết quả khảo sát cho thấy những tín hiệu rất tốt về tình trạng việc làm, thu nhập, khả năng thích ứng của người học nhà trường sau tốt nghiệp.

* Tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp

 

Biểu đồ 1: Tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp

Qua biểu đồ cho thấy số người học sau tốt nghiệp có việc làm là 85,45%; số người học chưa có việc làm là 14,55%, .

* Thời gian tìm kiếm được việc làm của người học sau tốt nghiệp (Số người học đã có việc làm)

Biểu đồ 2:Thời gian tìm được việc làm sau tốt nghiệp

Qua khảo sát cho thấy có 76,86% người học sau tốt nghiệp tìm được việc làm dưới 6 tháng; 20,96% tìm được việc làm trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng; 2,18% tìm được việc làm sau 12 tháng. Qua đây cho thấy khả năng thích ứng với thị trường lao động và tìm kiếm việc làm của người học tốt nghiệp khóa 38 của trường là khá tốt.

* Khu vực kinh tế làm việc của người học sau tốt nghiệp và khả năng phát huy trong công việc được giao

– Về khu vực kinh tế người học sau tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm:

Biểu đồ 3: Khu vực làm việc của người học sau tốt nghiệp

Qua khảo sát, phạm vi thích ứng với công việc của người học khá rộng, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực tư nhân đạt 65,94% và tự tạo việc làm đạt 22,27%. Tiếp đến là khu vực liên doanh với nước ngoài đạt 9,17.

– Về khả năng phát huy trong công việc được giao của việc người học sau tốt nghiệp thể hiện ở sự tín nhiệm và được giao tham gia công tác quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong số người học sau tốt nghiệp có việc làm có 7,42% được giao tham gia công tác quản lý.

Biểu đồ 4: Chức vụ hiện tại của người học

* Tình hình thu nhập của người học

Biểu đồ 5: Tình hình thu nhập của người học

Đối với tình hình thu nhập của người học sau tốt nghiệp: có trên 90% người học sau tốt nghiệp có mức thu nhập từ 4 triệu đồng/ tháng trở lên. Đây là mức thu nhập khá tốt đối với người học tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp mới có việc làm.

* Tình hình mức độ phù hợp của công việc tìm kiếm được với chuyên môn được đào tạo

Biểu đồ 6: Mức độ phù hợp công việc với chuyên môn được đào tạo

Có trên 58%  người học sau tốt nghiệp tìm  được việc làm phù hợp và rất phù hợp với chuyên môn được đào tạo ở trường. 

* Về đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

Biểu đồ 7: Đánh giá chất lượng đào tạo nhà trường

Số liệu thu thập về chất lượng đào tạo của nhà trường cho thấy có trên 94% người học sau tốt nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo của trường là khá, tốt.

Các số liệu thu được qua đợt khảo sát này sẽ là nguồn thông tin quan trọng để nhà trường tiếp tục có những điều chỉnh trong chương trình, kế hoạch đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của mọi đối tượng người học.

Nguồn: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục