Triển khai “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Ngày 26 tháng 03 năm 2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt của các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường. 

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp thành phố triển khai các nội dung của Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường, BCV Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Nếu không có Nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người còn cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng ủy trường yêu cầu các chi bộ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân”; “Phát huy dân chủ” ;”Chăm lo đời sống Nhân dân”, thực hiện đăng ký việc làm theo Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân. Kết quả thực hiện đăng ký là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên cuối năm. /.

 Bài: Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Hà Đại