Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia huấn luyện cán bộ tự vệ huyện Chương Mỹ năm 2018

Thực hiện kế hoạch của Ban CHQS huyện Chương Mỹ, từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 23 tháng 03 năm 2018, Ban CHQS Trường tham gia  huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ do Ban CHQS huyện Chương Mỹ

Đ/c Nguyễn Văn Thạch – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng khai mạc lớp tập huấn

Đây là nội dung huấn luyện hàng năm với mục đích trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ của các đơn vị chương trình, nội dung giáo dục chính trị phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu cấp Trung đội, Tiểu đội. Tạo nên sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tự vệ ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả cao.

Tham gia huấn luyện cán bộ quân sự tự vệ đợt này bao gồm các đồng chí trong Ban CHQS Trường: Chính trị viên phó, Chỉ huy phó, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.

Đ/c Bùi Minh Sơn – Chỉ huy phó tự vệ và các đồng chí tham gia lớp tập huấn của Nhà trường tại thao trường Ban CHQS huyện Chương Mỹ

Các nội dung huấn luyện:

            * Giáo dục chính trị: Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Dân quân, tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

            * Huấn luyện quân sự: Tổ, tiểu đội dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác; Giới thiệu các nhóm vũ khí hiện đại và vũ khí thông thường, cách sử dụng và cách khắc phục một số hỏng hóc đơn giản.

            * Chiến thuật dân quân tự vệ: Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ các cơ quan đơn vị; Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu phục kích; Phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, tổ chức.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn cán bộ tham gia tập huấn đã thực hiện đúng thời gian và đảm bảo quân số,chất lượng huấn luyện theo quy định.

Qua đợt huấn luyện cán bộ Ban CHQS Trường thêm tự tin và sẵn sàng truyền tải những kiến thức cho các đồng chí tự vệ Nhà trường để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi cần.

Sau khi viết bài thu hoạch và kiểm tra các nội dung tại thao trường cán bộ tham gia tập huấn của Nhà trường được Ban CHQS huyện Chương Mỹ đánh giá đạt hiệu quả cao, có chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt;

Bài và ảnh: Trần Tuấn Biên