Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham gia lớp tập huấn Ban chỉ huy quân sự các Sở, Ban, Ngành Thành phố Hà Nội năm 2018

Từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đây là nội dung huấn luyện hàng năm với mục đích quán triệt một số văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; Thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; Trọng tâm là công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ, công tác giáo dục QP&AN năm 2018 làm cơ sở cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ thống nhất, đạt chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn

Tham gia huấn luyện cán bộ quân sự tự vệ đợt này bao gồm các đồng chí trong Ban CHQS Trường: đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chính trị viên phó.

Đ/c Nguyễn Doãn Tiến – Chỉ huy trưởng tự vệ và  đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chính trị viên phó tham gia lớp tập huấn

Các nội dung huấn luyện:

            * Những nội dung cơ bản của phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

            * Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam năm 2017 và dự báo tình hình năm 2018.

            * Vũ khí hủy diệt lớn: Vũ khí hóa học, hạt nhân, sinh học;

            * Một số nội dung về công tác DQTV; Giáo dục QP&AN năm 2018;

            * Một số nội dung chính về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và động viên quân đội;

            * Tham quan thực tế tại d6/e692/fBB301;

            * Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Đội hình đội ngũ tiểu đội, trung đội;

            * Giới thiệu và tổ chức luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1;

            * Tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

            * Những kiến thức cơ bản về cháy nổ; Một số nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; Công tác phòng, chống cháy, nổ đối với nhà kho.

Đoàn cán bộ Nhà trường tham gia tập huấn đã thực hiện đúng thời gian và đảm bảo quân số, chất lượng huấn luyện theo quy định.

 Đợt tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Các đồng chí tham gia tập huấn đủ quân số, đúng thành phần, thời gian theo quy định; chấp hành nghiêm nội quy, đảm bảo an toàn trong thời gian tập huấn.

Một số hình ảnh trong đợt tập huấn

Bài viết: Trần Tuấn Biên
Ảnh: Nguyễn Thanh Sơn