Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” năm học 2019 – 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020, từ ngày 09 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” sinh viên K42 và học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp 3 năm, niên khóa 2019 – 2022.

Đây là hoạt động thường niên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được tổ chức vào đầu mỗi năm học nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế, chính trị,  xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học.

Thầy Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu với các em học sinh, sinh viên về trường và nhiệm vụ của Nhà trường năm học 2019-2020

Thầy Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã lên lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái, bao dung, trách nhiệm với bản thân và gia đình cho các em học sinh, sinh viên.

Đ/c Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng Cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, các em sinh viên K42 và học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp 3 năm, niên khóa 2019 – 2022 còn được Thầy Trần Ngọc Khuynh – Thạc sĩ, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học và hợp tác quốc tế phổ biến các quy chế, chương trình đào tạo, quy định lên lớp, thi và kiểm tra…

Các em HSSV cũng được nghe thầy thầy Kim Ngọc Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên trao đổi về định hướng công tác Đoàn, Hội trong quá trình theo học tại trường.

Ngoài các nội dung trên, các em còn được thầy cô trong bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn trao đổi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tự học và học tập suốt đời; các em cũng được nghe phổ biến về quy chế Công tác học sinh, sinh viên và các quy định của nhà trường.

Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV đã góp phần  nâng cao nhận thức của Học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc  tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật cũng như các quy chế, quy định về đào tạo, quy chế công tác HSSV; phổ biến nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường không chỉ trong hệ thống cán bộ viên chức mà đến từng HSSV, đặc biệt còn góp phần giúp sinh viên có định hướng về hoạt động xã hội thông qua công tác Đoàn, Hội và phong trào thi đua trong HSSV năm học 2019 – 2020.

Thông qua các chuyên đề được phổ biến trong tuần sinh hoạt công dân HSSV, các bạn tân HS, SV đã hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường; những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của HSSV, hiểu hơn về những chính sách, những quy chế quy định của nhà trường… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Các em HSSV tham gia Tuần Sinh hoạt công dân.

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  năm học 2019 – 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và hiệu quả, có đối thoại và viết thu hoạch đã thu hút trên 98% HSSV tham gia. Qua tuần sinh hoạt này, các bạn HSSV khóa mới sẽ nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường. Hi vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, các bạn tân HSSV sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện./.

                                       Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hằng