Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-CĐCĐHT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, nhà trường đã tổ chức Tuần Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm học 2020 – 2021 nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

Nội dung sinh hoạt đầu khóa nhằm cập nhật cho học sinh, sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế – chính trị – xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV; các chế độ, chính sách đối với HSSV; khen thưởng, kỷ luật… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.   

Thầy Kim Ngọc Hưng – Bí thư đoàn thanh niên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và công tác phát triển Đảng.

Thầy Kim Ngọc Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên trao đổi về định hướng công tác Đoàn, Hội trong quá trình theo học tại trường.

Bên cạnh đó, các em sinh viên K43 và học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp 3 năm, niên khóa 2020 – 2023 còn được Thầy Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái, bao dung, trách nhiệm với bản thân và gia đình cho các em HSSV.

Ngoài các nội dung trên, các em còn được thầy cô trao đổi về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các em cũng được nghe phổ biến về quy chế Công tác học sinh, sinh viên và các quy định của nhà trường.

Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV đã góp phần  nâng cao nhận thức của Học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc  tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật cũng như các quy chế, quy định về đào tạo, quy chế công tác HSSV và phong trào thi đua trong HSSV năm học 2020 – 2021.

Thông qua các chuyên đề được phổ biến trong tuần sinh hoạt công dân HSSV, các bạn tân HSSV đã hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường; những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của HSSV, hiểu hơn về những chính sách, những quy chế quy định của nhà trường… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Các em HSSV tham gia Tuần Sinh hoạt công dân.

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  năm học 2020 – 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và hiệu quả, có trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và viết thu hoạch đã thu hút trên 98% HSSV tham gia. Qua tuần sinh hoạt này, các bạn HSSV khóa mới sẽ nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường. Hi vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, các bạn tân HSSV sẽ đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Bài: Thu Hằng

Ảnh: Việt Phú