Hội thi Giảng viên dạy giỏi khoa Khoa học cơ bản năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 28/KH-CĐCĐHT ngày 20/02/2018 về việc Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm học 2017 – 2018, ngày 16/03/2018, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Khoa.

Tham dự Hội thi là toàn thể giảng viên thuộc chuyên môn khoa Khoa học cơ bản quản lý. Hội thi là dịp để các giảng viên trong Khoa thể hiện năng lực thực tiễn, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, thực hành, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, hướng dẫn học tập, thực hành…

Hội thi đã lựa chọn 02 giảng viên Nguyễn Quang Chính (môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh) và Nguyễn Thị Oanh (môn Ngoại ngữ) tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018.

Ban Giám khảo chấm điểm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Bài dự thi môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của thầy Nguyễn Quang Chính

Bài dự thi môn Ngoại ngữ của cô Nguyễn Thị Oanh

Bài và ảnh: Phùng Trang