Bản tổng hợp các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua kỳ I năm học 2016 – 2017 khóa 37, 38, 39