Cán bộ, viên chức phòng Tổ chức hành chính

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Đình Được

Bí thư chi bộ – Đảng ủy viên – Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thanh Nga

VP Đảng Ủy, Giảng viên

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán sự

Đại học

4

Hà Thị Lan Hương

Tạp vụ

 Trung cấp

5

Nguyễn Thị Thanh Thương

Nhân viên Y tế

Trung cấp

6

Dương Thị Hương

Văn thư

Đại học

7

Nguyễn Xuân Khương

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ