Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập vào tháng 10 năm 1977. Hơn 47 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức của phòng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, đặc biệt là sự trưởng thành không ngừng của bộ máy tổ chức và đội ngũ.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện công tác tổ chức cán bộ; hành chính – tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; y tế; thông tin tuyên truyền.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Tổ chức cán bộ

– Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Thành phố phù hợp với tình hình phát triến của nhà trường: Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thế các đơn vị trực thuộc trường;

– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả;

– Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp;

– Soạn thảo, trình ký các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

– Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và người lao động;

– Thường trực các hội đồng tư vấn: Tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, thi đua – khen thưởng, kỷ luật…;

– Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động như: Nâng lương, chuyến xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế, nghỉ ốm, thai sản… và phụ cấp khác.

2.2. Công tác Hành chính – Tổng hợp

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu; thẩm định, trình ký, phát hành và quản lý văn bản của nhà trường;

– Theo dõi, nắm tình hình, tổng họp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường;

– Phối họp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; lễ tân, khánh tiết và các hoạt động chung của nhà trường;

– Quản lý và điều phối sử dụng các phương tiện vận chuyển;

– Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

2.3. Thường trực công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật của nhà trường

2.4. Quản lý công tác y tế và y tế học đường, đồng thời điều hành công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường

2.5. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quản trị mạng, website

2.6. Quản lý và sử dụng phòng truyền thống, nhà khách, phòng họp; các loại tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị khác của đơn vị được giao đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Bộ máy tổ chức và trình độ chuyên môn

1. Bộ máy tổ chức

Phòng Tổ chức – Hành chính hiện có 11 viên chức, lao động

1.1. Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Vinh

1.2 Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Việt Dũng

1.3. Các bộ phận trực thuộc

– Văn thư lưu trữ: 01 đồng chí

– Y tế: 01 đồng chí

– Bộ phận phục vụ: 05 đồng chí (01 lái xe, 01 tạp vụ, 03 lao công)

– Bộ phận tổng hợp : 01 đồng chí

2. Trình độ chuyên môn

– Thạc sỹ: 02

– Đại học: 03

– Cao đẳng: 01

– Trung cấp: 02

– Khác: 03

III. Thành tích của đơn vị

– Hằng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

– Sở NN&PTNT Tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen “Đơn vị lao động giỏi cấp ngành” năm 1998;

– UBND Tỉnh Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm” các năm: 1999, 2007;

– UBND tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường” năm 2002;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2014, 2015;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2015 – 2016”

IV. Liên hệ

– Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 02433.721.215

– Email: phongtchc.d20@moet.edu.vn