Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế

Đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Điện thoại – Email 1 Nguyễn Việt Dũng Phó trưởng khoa Giảng viên Thạc sỹ Quản trị KD 0986234086 nguyendung131081@gmail.com 2 Nguyễn Văn Lẫm Trưởng bộ môn Giảng viên chính Thạc sỹ Kinh tế 0969683361 nguyenvanlam712@gmail.com 3 Phạm Thị Thu Hà Trưởng bộ môn Giảng viên Thạc sỹ Quản trị KD 0906120805 …

Chi tiết