Khoa Kinh tế

CHI BỘ 6 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Quyết định số 3184-QĐ/ĐUK ngày 29/3/2024 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, sáng ngày 16/4/2024, tại hội trường khu Hiệu bộ, Chi bộ 6 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Hà Thị Lan …

Chi tiết