Tin tức phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024!

Thực hiện kế hoạch số 218/KH-CĐCĐHT ngày 05/6/2024, ngày 24/6/2024 Nhà trường tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024. Tham dự buổi Lễ tổng kết có chủ tịch Hội đồng Nhà trường, Hiệu trưởng, Trưởng phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể; trợ lý Đào tạo & Quản lý học sinh sinh viên các khoa; toàn …

Chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH – CĐCĐHT ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn văn hóa (sau đây gọi tắt là hội thi), ngày 21 tháng 6 năm 2024, Hội thi đã sôi nổi diễn ra. Năm nay là lần đầu tiên nhà trường tổ chức Hội thi …

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị phụ huynh khối 12 học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch số 176/KH-CĐCĐHT, ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Nhà trường về việc tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 12 học kỳ II năm học 2023 – 2024. Ngày 27 tháng 5 năm 2024 Nhà trường tổ chức hội nghị phụ huynh khối 12. Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó …

Chi tiết

LỄ VINH DANH VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

Ngày 14/5/2024, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức lệ tuyên dương, khen thưởng học sinh sinh viên đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thành phố Hà Nội và đạt giải hội thi kỹ năng nghề học …

Chi tiết

HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-CĐCĐHT ngày 08 tháng 01 năm 2024 về tổ chức Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên đã tưng bừng diễn ra. Hội thi năm nay có 18 bài dự thi của 20 …

Chi tiết

GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024, hướng tới kỳ thi chọn học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12 chương trình GDTX cấp trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Ngày 09/4/2024, Nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt các em trong đội tuyển dự thi học viên giỏi cấp thành phố. Buổi gặp …

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức tham quan trải nghiệm cho học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch số 223/KH-GDNN-GDTX ngày 16 tháng 10 năm 2023 của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Chương Mỹ về công tác phối hợp liên kết văn hóa chương trình GDTX cấp THPT giữa Trung tâm GDNN – GDTX Chương Mỹ với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm học 2023 – …

Chi tiết

Chi bộ 2 kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ Đảng và Đảng viên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, ngày 05 tháng 12 năm 2023, tại phòng họp khu Hiệu bộ, Chi bộ 2 đã họp Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2023. Tham …

Chi tiết

Tập huấn xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo

Ngày 03 tháng 6 năm 2023 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức tập huấn xây dựng, quản lý và phát triển chương trình đào tạo. Tham gia tập huấn có toàn thể giảng viên giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo, quản lý nhà trường và các đơn vị. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm …

Chi tiết

Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm học 2022 – 2023

            Ngày 27 tháng 11 năm 2022, Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tưng bừng diễn ra.             Hôi thi Học sinh sinh vên giỏi đã được Nhà trường tổ chức nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Nhà trưởng tổ chức Hội thi Kỹ năng nghề học …

Chi tiết