Chi bộ 4 tổ chức “Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên” năm 2022.

Sáng ngày 30/11/2022, tại hội trường hiệu bộ, chi bộ 4 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên năm 2022.

Trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ 4, đồng chí Kim Ngọc Hưng – Bí thư chi bộ cho biết, năm 2022, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mghị quyết, chỉ thị của cấp trên luôn được ưu tiên hàng đầu. 100% đảng viên trong chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương, Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ khối năm 2022.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  cũng được thường xuyên triển khai trong các buổi học tập chuyên để.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2022, Chi bộ 4 đã chỉ đạo, lãnh đạo 2 đơn vị với 14 cán bộ, giảng viên. Các cán bộ giảng viên trong đơn vị đều đạt tiêu chuẩn và trình độ theo quy định. Với số lượng và chất lượng đội ngũ như vậy các đơn vị do chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi mặt. Cụ thể, đối với công tác đào tạo, tổng số giờ vượt định mức của đơn vị là 14099 giờ, vượt 32,2% định mức khối lượng công việc nhà trường giao. Về chất lượng công tác đào tạo, trong số 219 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có 106 học sinh, sinh viên đạt loại khá, giỏi (chiếm 48,40%). Về công tác tuyển sinh, toàn chi bộ tuyển được 1072 giờ vượt 19 giờ so với chỉ tiêu đề ra. Về công tác liên kết doanh nghiệp, chi bộ xác định rõ mục tiêu, muốn phát triển thì cần phải nâng cao chất lượng, nên các khoa thuộc chi bộ đã luôn chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất… liên quan đến ngành nghề đào tạo của mình.

Đồng chí Kim Ngọc Hưng – Bí thư chi bộ 4 báo cáo kiểm điểm Tập thể chi bộ tại hội nghị

Xác định nhiệm vụ trong năm học 2022- 2023 và giai đoạn tới sẽ rất nhiều những khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư yêu cầu các đảng viên khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, khắc phục khó khăn, các đảng viên đoàn kết phát huy các thế mạnh; tích cực đóng góp ý kiến, mạnh dạn đề xuất các giải pháp cho Khoa và Nhà trường  để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao.

 Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể Chi bộ 4 năm 2022, từng cá nhân trong chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2022 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục của từng đảng viên trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Đảng viên chi bộ 4 trình bày kiểm điểm cá nhân trước hội nghị

  Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, đảm bảo đúng quy trình, các đồng chí trong chi bộ 4 – trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tiến hành bỏ phiếu phân loại đối với tập thể và cá nhân trong chi bộ năm 2022./.

Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hà

Ảnh: Nguồn khoa KTNN.