Chi bộ 5 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 03/06/2019, Chi bộ 5 đã tổ chức lễ kết nạp cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Phương và Bùi Thị Vân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ 5 góp phần làm cho lực lượng của Chi bộ thêm phát triển cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ,có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hai quần chúng được kết nạp vào Đảng đều là các giảng viên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thể. Trong thời gian phấn đấu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, các quần chúng đều nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ phía Chi bộ và luôn phát huy được tính tích cực trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Tại buổi lễ, các Đảng viên mới đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng viên mới Nguyễn Thị Thu Phương đọc Lời Tuyên thệ
Đảng viên mới Bùi Thị Vân đọc Lời Tuyên thệ

Thay mặt Chi bộ 5, đồng chí Nguyễn Văn Duy  – Bí thư chi bộ công  bố  và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Bùi Thị Vân và Nguyễn Thị Thu Phương
Đồng chí Nguyễn Thị Thắm  – Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phát biểu tại buổi lễ

Các Đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí Đảng viên mới phát biểu cảm tưởng
Các Đảng viên Chi bộ 5 chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Chi bộ đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn./. 

Bài: Phùng Trang

Ảnh: Huy Đại