Công bố kết quả khảo sát việc làm sau tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện kế hoạch năm học, vừa qua Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã triển khai  khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 41; hệ liên thông cao đẳng khóa 12; hệ trung cấp 2,5 năm khóa 5; hệ trung cấp 1,5 năm khóa 12.          

Nhà trường đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên toàn trường của người học cho các ngành: Dịch vụ thú y, Chăn nuôi thú y, Công nghệ thực phẩm, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn, Khoa học cây trồng, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Điện – Điện tử, Kế toán. Kết quả khảo sát cho thấy những tín hiệu rất tốt về tình trạng việc làm, thu nhập, khả năng thích ứng của người học sau tốt nghiệp.

* Tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp

Biểu đồ 1: Tình trang việc làm của người học sau tốt nghiệp

Qua biểu đồ cho thấy số người học sau tốt nghiệp có việc làm là 84,94%; số người học chưa có việc làm là 15,06%.

* Thời gian tìm kiếm được việc làm của người học sau tốt nghiệp (Số người học đã có việc làm)

Qua khảo sát cho thấy tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm dưới 6 tháng chiếm tỷ lệ cao, đạt 74,88%; 20,20% người học tìm được việc làm trong khoảng thời gian từ 6 – 12 tháng; 4,93% người học tìm được việc làm sau 12 tháng. Qua đây cho thấy khả năng thích ứng với thị trường lao động và tìm kiếm việc làm của người học sau khi tốt nghiệp là khá tốt.

 * Khu vực kinh tế làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp và khả năng phát huy trong công việc được giao

– Về khu vực kinh tế sinh viên sau tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm:

Biểu đồ 3: Khu vực kinh tế sinh viên sau tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm

Qua khảo sát, phạm vi thích ứng với công việc của người học khá rộng, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực tư nhân đạt 50,25% và tự tạo việc làm đạt 21,67%. Tiếp đến là khu vực liên doanh với nước ngoài đạt 16,75%. Khu vực nhà nước có tỷ lệ ít với 23/203 người học chiếm 11,337%, tập trung chủ yếu ở hệ cao đẳng.

– Về khả năng phát huy trong công việc được giao của việc người học sau tốt nghiệp thể hiện ở sự tín nhiệm và được giao tham gia công tác quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong số người học sau tốt nghiệp có việc làm có 12,81% được giao tham gia công tác quản lý.

Biểu đồ 4: Chức vụ hiện tại của người học

* Tình hình thu nhập của người học

Biểu đồ 5: Tình hình thu nhập của người học

Đối với tình hình thu nhập của người học sau tốt nghiệp: có 97,54% sinh viên có mức thu nhập từ 4 triệu đồng/ tháng trở lên. Đây là mức thu nhập khá tốt đối với người học vừa tốt nghiệp ra trường khoảng 1 năm

* Tình hình mức độ phù hợp của công việc tìm kiếm được với chuyên môn được đào tạo

Biểu đồ 6: Tình hình mức độ phù hợp của công việc tìm kiếm được với chuyên môn được đào tạo

Có 48,27% người học tìm kiếm được việc làm là phù hợp và rất phù hợp với chuyên môn được đào tạo ở trường. 

* Về đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường:

Biểu đồ 7: Đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

Số liệu thu thập về chất lượng đào tạo của nhà trường cho thấy có trên 80% người học sau tốt nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo của trường là khá, tốt.

Các số liệu thu được qua đợt khảo sát này sẽ là nguồn thông tin quan trọng để nhà trường tiếp tục có những điều chỉnh trong chương trình, kế hoạch đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của mọi đối tượng người học./.

Phòng ĐBCLGD và QLKH