Công đoàn bộ phận 5 tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, công đoàn bộ phận 5 đã tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội có sự tham gia của các đồng chí đoàn viên công đoàn thuộc Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp.

Mở đầu đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Khuyên- chủ tịch công đoàn bộ phận  đọc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong báo cáo đã nêu rõ về tình hình cán bộ, viên chức người lao động trong công đoàn bộ phận 5 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các công đoàn viên trong công đoàn bộ phận; Động viên các công đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam…; Tổ chức các phòng trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động trong công đoàn bộ phận; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các công đoàn viên; Phối hợp cùng các đồng chí trưởng đơn vị trong việc quán triệt đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch của cấp trên.            

Đ/c Nguyễn Thị Khuyên, chủ tịch CĐBP 5 báo cáo tại Đại hội.

  Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028 các đồng chí đoàn viên công đoàn bộ phận 5 đã đóng góp rất nhiều ý kiến vào báo cáo và trình bày các tham luận về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và công tác nữ công.

Đ/c Đàm Thị Hiền trình bày tham luận tại Đại hội.
Đ/c Nguyễn Thị Minh Trang trình bày tham luận tại Đại hội.

    Sau khi nghe ý kiến đóng góp vào bản báo cáo và các tham luận. Đ/c Kim Ngọc Hưng- Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kỹ thuật nông nghiệp phát biểu ý kiến và chỉ đạo, các ý kiến của hai đồng chí tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm và vai trò của công đoàn trong việc chăm lo tới đời sống cho đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn trong công đoàn bộ phận để công đoàn trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và chăm lo đời sống cho các công đoàn viên.

Đ/c Kim Ngọc Hưng- Bí thư chi bộ 5 phát biểu tại Đại hội

 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn bộ phận 5 nhiệm kỳ 2023 – 2028.                

Các đồng chí đoàn viên CĐBP 5 bỏ phiếu bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả có 02 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành công đoàn bộ phận 5 nhiệm kỳ 2023 – 2028 đó là: Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Vân và đ/c Đỗ Thị Thủy.

Đ/c Nguyễn Tuấn Biên và đ/c Kim Ngọc Hưng tặng hoa chúc mừng BCH CĐ mới.
Đ/c Kim Ngọc Hưng- Bí thư chi bộ tặng hoa thay lời cảm ơn BCH CĐ cũ.

Đại hội công đoàn bộ phận 5 diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trải qua một thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả Đại hội đã thành công tốt đẹp. Ban chấp hành công đoàn bộ phận mới đều là những đồng chí có kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn sẽ góp phần đưa Công đoàn bộ phận 5 trở thành công đoàn bộ phận xuất sắc trong những năm tiếp theo.  

Các đồng chí Công đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Các đồng chí Công đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Các đồng chí Công đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Bài viết: Thùy Dung

Ảnh: Huy Thắng, Ngọc Hưng, Đỗ Thủy.