Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức hội nghị về công tác quản lý học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý học sinh sinh viên, ngày 13 tháng 10 năm 2022,  Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức hội nghị công tác quản lý học sinh sinh viên năm học 2022 – 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban giám hiệu Nhà trường, trưởng phòng Quản lý đào tạo & Công tác học sinh sinh viên, trưởng phòng Quản trị vật tư, tổ trưởng tổ bảo vệ, lãnh đạo các khoa, trợ lý đào tạo & quản lý học sinh sinh viên các khoa, đoàn thanh niên, hội sinh viên và toàn bộ giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Mở đầu hội nghị đồng chí Bùi Văn Tải, trưởng phòng Quản lý đào tạo & công tác học sinh sinh viên báo cáo hiện trạng tình hình quản lý học sinh sinh viên hiện nay và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoc sinh sinh viên trong năm hoc 2022 – 2023.

Báo cáo đã chỉ rõ hiện trạng quản lý học sinh sinh viên của Nhà trường hiện nay đã có những hiệu quả rõ rệt như: học sinh sinh viên chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường ngày càng tốt hơn, tỷ lệ học sinh sinh viên vi phạm quy chế ngày càng giảm, công tác quản lý học sinh sinh viên đã đi vào quy củ, nề nếp, và ngày càng chuyên nghiệp, ….. Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý học sinh sinh viên như: vẫn còn hiện tượng học sinh sinh viên đi học muộn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, vẫn còn hiện tượng học sinh sinh viên làm việc riêng trong giờ học, không ghi chép bài…. Báo cáo cũng đề cập đến một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý học sinh sinh viên như: tăng cường tuyên truyền nội quy, quy chế cho học sinh sinh viên, tăng cường phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn học, gia đình và Nhà trường trong việc quản lý học sinh sinh viên, thành lập đội tự quản để hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong việc rèn nề nếp cho học sinh sinh viên….

Hội nghị cũng nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự, các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc nêu lên hiện trạng của công tác quản lý học sinh sinh viên hiện nay, những khó khăn và thuận lợi của công tác quản lý học sinh sinh viên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý học sinh sinh viên như: quản lý chặt chẽ học sinh khi các em đến trường và tan học nhằm phát hiện và can thiệp kịp thời những học sinh sinh viên vi phạm quy chế để xử lý, tăng cường tuyên truyền nội quy quy chế cho học sinh sinh viên, có những biện pháp và chế tài đủ mạnh để dăn đe và giáo dục học sinh sinh viên, tổ chức các sân chơi cho học sinh sinh viên để lồng ghép giáo dục ý thức đạo đức và nội quy quy chế của Nhà trường……. Hội nghị cũng nhận được các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lâu năm cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm mới.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, phó Hiệu trưởng nhà trường kết luận hội nghị thống nhất thực hiện các giải pháp mà trong báo cáo đã nêu và ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị và thể hiện quyết tâm trong năm học 2022 – 2023 công tác quản lý học sinh sinh viên của Nhà trường sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn so với năm học trước.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Bài: Kim Dung

Ảnh: Việt Phú