công văn 679/TCDN-PCTT ngày 07/04/2017 về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Download file gốc công văn số 679/TCDN-PCTT tại đây