Cụ thể hóa lịch thi kết thúc học phần bổ sung lần 1 hệ CĐCQ, TC3K2, TV2K10 năm học 2017-2018