Cụ thể hóa lịch thi kết thúc học phần lần II K40 học kỳ I năm học 2017 – 2018