Đại hội Công đoàn bộ phận 5 Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-CĐCS ngày 16 tháng 05 năm 2017 của BCH Công đoàn trường về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngày 19/08/2017, tại Hội trường khu Hiệu bộ, Công đoàn bộ phận 5 tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội

 Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, phụ trách Chi bộ 4, trưởng khoa Tài nguyên – Môi trường và toàn thể các đồng chí là công đoàn viên của Công đoàn bộ phận 5.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, phụ trách Công đoàn bộ phận 5 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nội dung báo cáo đã nêu rõ những mặt công tác và kết quả đạt được của công đoàn bộ phận 5 trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

 Các đồng chí công đoàn viên đã đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công  đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022 công đoàn bộ phận 5, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết cho các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, bổ sung các số liệu cụ thể vào báo cáo, điều chỉnh các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế…

Đồng chí Ngô Duy Sạ đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Mai Thị Nga đónggóp ý kiến vào báo cáotổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Phạm Thị Hồng Vân đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của công đoàn bộ phận 5 và đề nghị các đồng chí công đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, phụ trách Chi bộ đã phát biểu ý kiến chúc mừng đại hội và biểu dương những thành tích mà công đoàn bộ phận số 5 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những thành tích đó trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị công đoàn cần xác định rõ vai trò của mình trong giai đoạn khó khăn hiện nay để cùng với Nhà trường tháo gỡ những khó khăn đó, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận 5 gồm 03 đồng chí là đồng chí Lê Thị Kim Dung, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Vân và đồng chí Nguyễn Thị Khuyên và giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt tặng hoa cho các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành công đoàn bộ phận 5

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội công đoàn bộ phận 5 đã thành công tốt đẹp, kết quả của Đại hội sẽ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ngày một vững mạnh.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Tin & bài: Kim Dung
                                                                                       Ảnh: Xuân Khương