Đại hội Công đoàn bộ phận 7, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

Căn cứ Hướng dẫn số 40/HD-CĐCS của Công đoàn Trường về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022; được sự nhất trí của chi bộ 5 và sự thống nhất của lãnh đạo 2 đơn vị Khoa Kế toán – Tài chính và Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh. Sáng ngày 18/8/1017, Công đoàn bộ phận 7 đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh đại hội

Tham dự đại hội,  có đồng chí  Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa kế toán- Tài chính, Đồng chí Đỗ Đăng Tất – Trưởng khoa Kinh tế & Quan trị kinh doanh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, các chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc trường cùng toàn thể các công đoàn viên Công đoàn bộ phận 7.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách Công đoàn bộ phận 7 đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn bộ phận 7. Báo cáo đã nêu lên được những kết quả mà công đoàn bộ phận 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức trong đơn vị cũng như trong hoạt động phong trào góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, trong báo cáo cũng đã nêu lên những mặt chưa làm được và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn bộ phận 7

Các đoàn viên đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; về công tác hoạt động phong trào…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt-Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường đánh giá cao kết quả các hoạt động của Công đoàn bộ phận 7 nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ, thách thức đặt ra cho Công Đoàn bộ phận 7 trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí  Nguyễn Thị Nguyệt– Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường chúc mừng Đại hội và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt chi bộ, đồng chí  Nguyễn Thị Thắm đã chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được Công đoàn bộ phận 7 trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ  tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, công đoàn bộ phận sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống của mình để phấn đấu trở thành một trong những công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. .

Đ/c  Nguyễn Thị Thắm – Phó chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trường, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kế toán Tài chính

Đại hội cũng được nghe Đồng chí Đỗ Đăng  Tất, trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh phát biểu ý kiến  về một số giải pháp nâng cao hiệu quả của  công tác công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 02 đồng chí là Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ  tịch và Nguyễn Thị Thu Trang  giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn bộ phận 7, Đại hội cũng đã giới thiệu nhân sự  tham gia BCH công đoàn trường khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội công đoàn  bộ  phận 7 đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển của Công đoàn trường  Cao đẳng Cộng Đồng Hà tây.

Một số hình ảnh tại đại hội

Tin bài:  Nguyễn Thị Dung
Ảnh: Xuân Khương