Danh sách Cá nhân, Tổ chức ủng hộ 40 năm thành lập Trường