Video Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường và đón nhận Huân Chương lao động hạng 3