Điểm ngày 07/6/2018

Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *