Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, sinh viên trường trực thuộc của Thành Đoàn Hà Nội về mặt tổ chức, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường và của Đoàn cấp trên.

Kể từ khi thành lập – năm 1977 đến nay, trải qua XVIII nhiệm kỳ đại hội, Đoàn thanh niên đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường. Đoàn thanh niên trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức; học tập, rèn luyện; hoạt động tình nguyện; kỹ năng đối với đoàn viên, thanh niên trong trường thông qua các hoạt động thiết thực. Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây luôn giữ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú để giới thiệu lên chi bộ, đảng ủy xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, Đoàn thanh niên giữ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trường.

Các đồng chí Bí thư Đoàn TN trường qua các thời kỳ:

TT

Họ và tên

Khóa

Giai đoạn

1

Hoàng Văn Hào

I

1977 – 1980

2

Nguyễn Văn Tạo

II

1980 – 1983

3

Nguyễn Văn Kỳ

III

1983 – 1987

4

Nguyễn Phi Long

IV, V

1987 – 1993

5

Nguyễn Ngọc Xuân

VI, VII, VIII, IX

1993 – 2003

6

Nguyễn Doãn Tiến

X, XI, XII

2003 – 2009

7

Đỗ Xuân Bình

XIII

2009 – 2012

8

Hoàng Thị Hằng

XIV, XV

2012 – 2017

9

Kim Ngọc Hưng

XVI, XVII, XVIII

2017 – 2022

10

Nguyễn Việt Phú

 

2022 – đến nay

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có 21 chi đoàn trực thuộc. Ban chấp hành Đoàn trường gồm có 11 đồng chí (trong đó đồng chí Kim Ngọc Hưng giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Việt Phú giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Bùi Nguyên Kim Long giữ chức vụ UV Ban thường vụ).

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý từ các cấp:

– Tỉnh đoàn Hà Tây tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2002 – 2004 ngày 30/3/2005

– Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2005 – 2006 ngày 21/7/2006

– Sở GD&ĐT Hà Tây tặng giấy khen giải nhì tiết mục múa trong hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên” các trường chuyên nghiệp ngành GD&ĐT tỉnh  Hà Tây năm 2006

– Tỉnh đoàn Hà Tây tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2005 – 2007 ngày 15/3/2007

– Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2006 – 2007 ngày 15/8/2007

– Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen về tham gia Hiến máu nhân tình nguyện cho Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện trường ngày 15/01/2008

– Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 – 2009

– Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010 – 2011

– Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong năm Thanh niên 2011

– Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2012

– Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014

– Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016

– Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017

– Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018

– Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

Tiếp nối truyền thống, phát huy thế mạnh, đồng thời khắc phục những điều kiện khó khăn; đặc biệt dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, Thành Đoàn Hà Nội, với tinh thần đoàn kết, nhiệt thành,sự năng động, sức sáng tạo của tuổi trẻ thanh niên, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng động Hà Tây quyết tâm góp phần xây dựng Nhà trường phát triển./.