Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

BCH Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2015 – 2018

Hội sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập từ ngày 14/3/1991, là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Trải qua XII nhiệm kỳ đại hội, Hội sinh viên luôn là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Hội sinh viên trường vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, luôn phối hợp với Đoàn thanh niên để củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp. Từ đó, tổ chức Hội giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn trong học tập, nếp sống, xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có bản lĩnh, sáng tạo, hòa nhập.

Các đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên qua các giai đoạn:

STT

Họ và tên

Giai đoạn

1

Nguyễn Văn Toán

1991 – 1992

2

Chu Minh Đức

1992 – 1993

3

Hà Tuấn Linh

1993 – 1994

4

Nguyễn Văn Thảo

1994 – 1995

5

Nguyễn Doãn Tiến

1995 – 1996

6

Nguyễn Văn Tiến

1996 – 1997

7

Đỗ Văn Lợi

1997 – 1998

8

Nguyễn Hoàng Hà

1998 – 1999

9

Hoàng Đình Tráng

1999 – 2001

10

Đặng Trần Thắng

2001 – 2002

11

Trịnh Văn Đức

2002 – 2003

12

Dương Trà Giang

2003 – 2005

13

Đỗ Văn Hiệp

2005 – 2010

14

Hoàng Thị Hằng

2010 – 2013

15

Kim Ngọc Hưng

2013 đến nay

Hiện nay, Hội sinh viên trường có 18 chi hội trực thuộc với gần 500 sinh viên. Ban chấp hành Hội sinh viên trường có 15 đồng chí (trong đó đồng chí Kim Ngọc Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên).

Hội sinh viên trường luôn nhận được sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường và Hội sinh viên cấp trên đã nhận được nhiều phần thưởng từ các cấp khen thưởng:

– UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Chương Mỹ năm 2000 – 2004.

– Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2002 – 2005.

– Trung ương Hội sinh viên Việt nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và thực hiện chiến dịch hè 2006.

– Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2006 – 2007.

– Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2005 – 2008.

Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2010 – 2011.

– Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ Đô  năm học 2012 – 2013

Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2010 – 2013.

– Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ Đô  năm học 2013 – 2014

– Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ Đô  năm học 2014 – 2015

– Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2013 – 2015.

– Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ Đô  năm học 2015 – 2016

Với nhữn kết quả đã đạt được, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và đổi mới góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên hoạt động hiệu quả vì sự nghiệp phát triển của nhà trường.