Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ viên chức gồm 11 người

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

(SĐT/Email)

1

Bùi Văn Tải

Phó trưởng phòng (phụ trách)

Thạc sỹ

0904.452.058

taithuydanglien@gmail.com

2

Nguyễn Công Khanh

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

01695.023.266

0982.501.964

khanhnguyencdcd@gmail.com

3

Nguyễn Thị Quyến

Chuyên viên

Cử nhân

0983.627.428

tungduong.d20@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Chuyên viên

Thạc sỹ

0962.402.123

tuyetchi2005@gmail.com

5

Phùng Thị Hằng Hoa

Giảng viên

Thạc sỹ

0976.922.035

phunghoaxuanmai@yahoo.com.vn

6

Đinh Thị Thùy Dung

Giảng viên

Thạc sỹ

0974.047.885

dinhduongvfu@gmail.com

7

Nguyễn Việt Phú

Chuyên viên

Cử nhân

01687.687.995

phuvn123@gmail.com

8

Nguyễn Huy Lương

Giảng viên

Thạc sỹ

0978.445.525

9

Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sỹ

01683.161.567

10

Đỗ Thị Thủy

Giảng viên

Thạc sỹ

0983.104.188

11

Vũ Thị Hòa

Chuyên viên

Kỹ sư

0977.530.484