Đội ngũ cán bộ, viên chức phòng

Số lượng cán bộ viên chức: 5 người

STT

Họ và tên

Chức vụ

trình độ

địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Văn Thạch

Trưởng phòng

Thạc sỹ

thach21@gmail.com

2

Nguyễn Trung Thành

Giảng viên

Tiến sỹ

 

3

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Thạc sỹ

Tuan3151980@gmail.com

4

Vũ Thu Phương

Giảng viên

Thạc sỹ

Thuphuonghtcc@gmail.com

5

Phạm Thị Huệ

Chuyên viên

Đại học

Phongtt1.d20@gmail.com