Giảng viên bộ môn Chăn nuôi thú y khoa Kỹ thuật Nông nghiệp báo cáo rèn năng lực thực tế chuyên môn năm học 2022-2023

Sáng ngày 23/6/2023, Giảng viên bộ môn Chăn nuôi thú y Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức báo cáo rèn năng lực thực tế chuyên môn năm học 2022-2023. 

Như chúng ta đã biết, sản phẩm của lao động sư phạm là con người, trong quá trình lao động đó luôn có sự tương tác giữa con người với con người. Sự lao động của nhà giáo biến con người sinh học thành con người của xã hội. Với sự phát triển xã hội ngày nay, lao động của giảng viên đang diễn ra những sự thay đổi  rất nhanh chóng, đòi hỏi giảng viên luôn phải nỗ lực vươn lên để có sự thích ứng với sự thay đổi đỏ. Trong quỹ thời gian của giảng viên, nhất là giảng viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp luôn có tỷ lệ thích đáng dành cho việc học tập bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao tay nghề thực hành thì mới đáp ứng được những thay đổi đó. 

Nhận thức được việc chất lượng thực hành của đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo, kỹ năng thực hành nghề của giảng viên là yếu tố góp phần hình thành và phát triển kỹ năng nghề của người học, vì vậy Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Nông nghiệp luôn quan tâm, tạo điều kiện để các giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề, năng lực sư phạm dạy nghề, cập nhật công nghệ mới để giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp và thực tế sản xuất nhằm truyền đạt cho học sinh, sinh viên, những kiến thức mới, nâng cao được kỹ năng thực hành. Hàng năm, các giảng viên trong bộ môn chăn nuôi thú y – khoa Kỹ thuật Nông nghiệp đều có kế hoạch tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng thực hành để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. 

Năm học 2022-2023, các giảng viên trong bộ môn Chăn nuôi thú y đã tham gia lớp tập huấn: “Thụ tinh nhân tạo cho bò” do Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp tổ chức tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Tại đây, các thầy cô được truyền đạt những kiến thức mới trong công tác giống, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò, các biện pháp nâng cao kết quả thụ tinh, thực hành phối giống nhân tạo trên khung xương chậu và trên trâu bò sống.    

Một số hình ảnh thực tế tại buổi báo cáo

Hoạt động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn được thực hiện nghiêm túc chắc chắn kỹ năng nghề của các giảng viên trong khoa và bộ môn sẽ được nâng cao, chất lượng đội ngũ nhà giáo cũng sẽ được cải thiện. Đây cũng là yếu tố then chốt trong việ đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong thời kỳ mới./.

Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hà

Nguồn ảnh: Khoa KTNN