Giới thiệu Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tiền thân là Trại thực hành, được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-CĐCĐ, ngày 18/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (sau đây gọi tắt là Trường).

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:
CENTER FOR TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER.
Tên viết tắt bằng tiếng Anh : “CTAT”.
Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, hạch toán phụ thuộc, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc và số lượng viên chức được biên chế theo quy định của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
1. Sứ mạng
Phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để thực hiện phương châm “học đi đôi với hành” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn lực cho Nhà trường.
2. Chức năng
Tổ chức các hoạt động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giảng dạy, học tập của sinh viên, học sinh của trường.
3. Nhiệm vụ:
– Là nơi tổ chức và quản lý địa bàn rèn năng lực thực hành của giáo viên và học sinh – sinh viên;
– Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm của trường;
– Xây dựng các mô hình trình diễn, tạo địa bàn đào tạo cho các chuyên ngành;
– Quản lý việc sử dụng đất sản xuất của Nhà trường đúng mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả;
– Mọi hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị phải thực hiện đúng qui định của Nhà nước và Nhà trường;
– Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả.
4. Thành tích đã đạt được:
– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1997, 2007;
– Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội 2015;\
– Nhiều năm được nhận giấy khen của Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tây;
– Hàng năm đều có giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường;
– Chi bộ: Hàng năm đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.
– Công đoàn: Luôn đạt danh hiệu tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
– Hàng năm 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở.\
5. Liên hệ:
Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Xã Thuỷ Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội
Điện thoại: 02433.840.694  Email: trungtamudcgcn.d20@moet.edu.vn
Địa chỉ : Phòng 201, nhà Thư viên trung tâm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây