Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(CENTER FOR TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER)

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 20/QĐ-CĐCĐ, ngày 18/03/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Đây là đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có Giám đốc, Phó giám đốc và các viên chức, người lao động được biên chế theo quy định của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Tổng số biên chế của hiện nay của Trung tâm gồm 06 người, trong đó có 01 Phụ trách trung tâm, 01 Phó Giám đốc và 04 viên chức. Về trình độ chuyên môn, trung tâm có 02 Thạc sĩ, 04 cử nhân thuộc các chuyên ngành khác nhau như: kinh tế, công nghệ sinh học, nông học, cơ khí và kế toán. Một số đồng chí ngoài nhiệm vụ chính ở trung tâm còn tham gia giảng dạy học sinh, sinh viên tại các khoa chuyên ngành.

Tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

a) Chức năng:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức sản xuất, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình trình diễn gắn với ngành, nghề đào tạo của Nhà trường, thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
b) Nhiệm vụ:
– Thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường;
– Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với ngành nghề đào tạo của Nhà trường;
– Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật theo nhu cầu của xã hội;
– Xây dựng các mô hình trình diễn gắn kết giữa học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
– Thực hiện, khai thác các hoạt động dịch vụ có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và của Nhà trường khi được hiệu trưởng giao;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
– Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
c) Quy định phân cấp: Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ là uỷ viên các hội đồng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

3. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây năm 1997, 2007;

– Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội 2015;

– Nhiều năm được nhận giấy khen của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây;

– Hàng năm đều có giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường;

– Chi bộ: Hàng năm đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.

– Công đoàn: Luôn đạt danh hiệu tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

– Hàng năm 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở.

4. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

5. LIÊN HỆ

Phòng 201, nhà Thư viện trung tâm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Xã Thuỷ Xuân Tiên – huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội.

Điện thoại: 02433.840.694; Email: trungtamudcgcn.d20@moet.edu.vn