Viên chức trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Liên hệ

1

Đàm Văn Hùng

– Bí thư chi bộ;

– Quyền giám đốc trung tâm

Thạc sỹ nông nghiệp

0169.646.12.68

dvhung.d20@gmail.com

2

Bùi Văn Khoa

Chuyên viên

Kỹ sư nông nghiệp

0168.366.66.93

3

Nguyễn Chí Thành

Chuyên viên

Kỹ sư cơ khí

0162.862.87.00

thanhcdcd78@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh

– Giảng viên, chuyên viên;

Tiến sỹ Công nghệ sinh học

0969.483.489

thanhnguyencdht@hotmail.com

5

Nguyễn Tuấn Nam

– Giảng viên, chuyên viên;

– Chủ tịch công đoàn trung tâm

Thạc sỹ nông nghiệp

0972.729.260

nguyentuannam81htcc@gmail.com

5

Đào Văn Nam

Chuyên viên

Kỹ sư công nghệ sinh học

0986.542.414

vietnam0186@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nhân viên

Cử nhân kết toán

0979.275.189

thanhthao5289@gmail.com

7

Hồ Thị Hương

Nhân viên

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

– Giảng viên, chuyên viên;

Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

0169.783.23.19

Nguyenngocquynh1976@gmail.com

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

– Giảng viên, chuyên viên;

 

Thạc sỹ ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

0988.406.034

a.tuyet.2cd@gmail.com

 

Phùng Huy Thắng

– Giảng viên, chuyên viên;

Thạc sỹ chăn nuôi

0963.874.656

phthang83@gmail.com