KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING)

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2008 trên cơ sở tách từ bộ môn Điện tử – Tin học thuộc khoa Khoa học cơ bản, với nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Điện công nghiệp; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính ở các trình độ Cao đẳng, Trung cấp.

Tập thể cán bộ, viên chức khoa Kỹ thuật Công nghiệp

2. CHỨC NĂNG

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa Kỹ thuật công nghiệp và các bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh, Tin học.
b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, bao gồm:
– Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ thuộc các lĩnh vực: Tin học; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,…
– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;
– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;
– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.
d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tào và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn.
e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.
g) Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng giảng viên tham gia hội giảng các cấp; tổ chức tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham dự các kỳ thi tay nghề giỏi; triển khai, thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến thiết bị đào tạo tự làm khi được phê duyệt.
h) Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, mua sắm bảo trì thiết bị đào tạo của khoa.
i) Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC

3.1. Lãnh đạo khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó trưởng khoa

3.2. Các bộ môn:

– Bộ môn Tin học: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Nga – Trưởng bộ môn
– Bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh: Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai – Trưởng bộ môn

3.3. Đội ngũ cán bộ, viên chức:

– Bộ máy của khoa hiện có 10 cán bộ viên chức.

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 07; Đại học: 03.

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó trưởng khoa – Phụ trách

Th.s SPKT Tin học

0963 528 138

2

Nguyễn Thị Mai

Trưởng Bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh

Th.s Điều khiển và tự động hóa

0904 762 708

3

Nguyễn Thị Bích Nga

Trưởng Bộ môn Tin học

Th.s Hệ thống thông tin

0769 168 696

4

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Giảng viên

Th.s Kỹ thuật- viễn thông

0962 288 364

5

Đỗ Thị Yên

Giảng viên

Cử nhân sư phạm tin

0869 114 137

6

Phan Văn Thành

Giảng viên

 Kỹ sư Công nghệ thông tin

0944 322 396

7

Trần Thị Hồng Thư

Giảng viên

Th.s Khoa học máy tính

0988 373 232

8

Lưu Thị Hồng Trang

Giảng viên

Th.s Khoa học môi trường 

0975 455 526

9

Nguyễn Thị Quyến

Chuyên viên

Kỹ sư Chăn nuôi thú y

0983 627 428

10

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Chuyên viên

Th.s Kinh tế

0962 402 123

4. Các ngành nghề, trình độ đào tạo

4.1. Trình độ Cao đẳng
1. Công nghệ thông tin
2. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
4.2. Trình độ Trung cấp
1. Tin học ứng dụng
2. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
3. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
4. Điện công nghiệp
4.3. Sơ cấp nghề
1. Vi tính văn phòng
2. Sửa chữa điện thoại di động
3. Điện dân dụng

5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng làm việc: Tầng 3 khu Hiệu bộ; Số điện thoại: (04) 33.725.030 – Email: khoacnkt.d20@moet.edu.vn