Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2008, với hai bộ môn Tin học và bộ môn Điện tử-nhiệt lạnh. Khoa có nhiệm vụ đào tạo sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử ; công nghệ kỹ thuật Điện tử – truyền thông; Công nghệ thông tin và Tin học ứng dụng. Tuy còn trẻ nhưng khoa đã có rất nhiều đóng góp vào thành tích và triển vọng phát triển trên con đường hội nhập và phát triển giáo dục của Nhà trường và đất nước.

I. CHỨC NĂNG

1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5. Quản lý và bảo trì phòng thực hành máy tính; phòng thực hành Điện, điện tử và phòng thực hành Điện tử truyền thông.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa

II. NHIỆM VỤ

* Công tác đào tạo

1. Xây dựng ngành học, môn học; đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học theo kế hoạch chung của toàn trường.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế thi, quy chế lên lớp của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Quản lý học sinh sinh viên trong suốt quá trình đào tạo bao gồm: Tiếp nhận và tổ chức theo lớp, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, xét đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học,… theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.\

4. Quản lý phân loại giáo viên từng học kỳ và năm học

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

* Công tác nghiên cứu khoa học

1. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Điện tử- nhiệt lạnh và ngành Tin học.

 2. Chăm lo công tác biên soạn giáo trình, viết bài giảng của giáo viên.

3. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm trong trường nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Các mặt công tác khác

1. Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa về mặt tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ công tác.

2. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật, công nhận các danh hiệu khoa học đối với cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa.

3. Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình theo hướng dẫn của Nhà trường và quản lý sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

III. CƠ CẦU TỔ CHỨC

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong khoa: 10 người, trong đó có 08 cán bộ giảng dạy và 02 cán bộ phòng thí nghiệm.

1. Ban Chủ nhiệm khoa

Thạc sĩ Nguyễn Văn Duy – Trưởng khoa
Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy– Trợ lý Đào tạo; Chủ tịch CĐ BP
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai – Trợ lý Quản lý HS,SV.

  1. Các Bộ môn trực thuộc

  * Bộ môn Tin học: 04 Giảng viên

         Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Bộ môn 
         Thạc sĩ Nguyễn Văn Duy
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Nga
         Cử nhân Hà Mạnh Huy 

     * Bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh: 05 Giảng viên

        Thạc sĩ Đào Thị Kim Dung – Trưởng Bộ môn
        Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy
        Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai       
        Thạc sĩ Lê Thị Nguyệt
   Cử nhân Lê Nguyên Dũng
 

* Cán bộ phòng thí nghiệm: 01 Giảng viên kiêm nhiệm và 02 chuyên viên

  Thạc sĩ Lê Thị Nguyệt – Bộ môn Điện tử
         Thạc sĩ Lý Văn Kiên – Bộ môn Tin học
          Hà Huy Đại – Bộ môn Tin học

3. Hội đồng khoa học ngành

         Thạc sĩ Nguyễn Văn Duy – Chủ tịch HĐKH ngành
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy – Thư ký
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm – Uỷ viên
         Thạc sĩ Đào Thị Kim Dung – Uỷ viên
         Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai – Uỷ viên

IV. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

    * Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

         Ngành Công nghệ thông tin
         Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử

    * Hệ đào tạo: Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy

    * Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

         Ngành Tin học ứng dụng

    * Sơ cấp nghề:

        Vi tính văn phòng
        Sửa chữa điện thoại di động
  Điện dân dụng
 

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng làm việc: Phòng 301 – Tầng 3 khu Hiệu Bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
Địa chỉ: Thôn Xuân Sen – Xã Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội
Tel: (04) 33.725.030 – Email: khoacnkt.d20@moet.edu.vn