Khoa Kỹ thuật công nghiệp

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2008, với hai bộ môn Tin học và bộ môn Điện tử-nhiệt lạnh. Khoa có nhiệm vụ đào tạo sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử ; công nghệ kỹ thuật Điện tử – truyền thông; Công nghệ thông tin và Tin học ứng dụng.

I. CHỨC NĂNG

 1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;
 2. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 3. Tìm hiểu, phát triển ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu xã hội.
 4. Liên kết doanh nghiệp, tăng cường đào tạo thực tiễn.
 5. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 6. Quản lý và bảo trì phòng thực hành Điện, điện tử.
 7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa

II. NHIỆM VỤ

* Công tác đào tạo

 1. Xây dựng ngành học, môn học; đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học theo kế hoạch chung của toàn trường.
 2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế thi, quy chế lên lớp của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
 3. Quản lý học sinh sinh viên trong suốt quá trình đào tạo bao gồm: Tiếp nhận và tổ chức theo lớp, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, xét đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học,… theo quy chế và quy định của Nhà trường.
 4. Quản lý phân loại giáo viên và CBVC trong đơn vị.
 5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

* Công tác nghiên cứu khoa học

 1. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Điện tử- nhiệt lạnh và ngành Tin học.
 2. Chăm lo công tác biên soạn giáo trình, viết bài giảng của giáo viên.
 3. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực nghiệm trong trường nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Các mặt công tác khác

 1. Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa về mặt tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ công tác.
 2. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật, công nhận các danh hiệu khoa học đối với cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong khoa.
 3. Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị mình theo hướng dẫn của Nhà trường và quản lý sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC

Đội ngũ CBVC trong khoa gồm: 09 người, trong đó có 07 cán bộ giảng dạy và 02 chuyên viên.

 1. Lãnh đạo khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó trưởng khoa
 2. Đội ngũ trợ lý và giáo viên chủ nhiệm:

            Thạc sĩ Lưu Thị Hồng Trang – Trợ lý đào tạo và QLHSSV; GVCN

            Kỹ sư Nguyễn Thị Quyến – Giáo viên chủ nhiệm

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyết – Giáo viên chủ nhiệm

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy – Giáo viên chủ nhiệm

 1. Các bộ môn

* Bộ môn Tin học: 04 giảng viên

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Nga – Trưởng bộ môn

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm

            Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy

            Cử nhân Đỗ Thị Yên

* Bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh: 02 giảng viên

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai – Trưởng bộ môn

            Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy

IV. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

*Trình độ Cao đẳng

 1. Công nghệ thông tin
 2. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

*Trình độ Trung cấp

 1. Tin học ứng dụng
 2. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
 3. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
 4. Điện công nghiệp

*Sơ cấp nghề:

 1. Vi tính văn phòng
 2. Sửa chữa điện thoại di động
 3. Điện dân dụng

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng khoa Kỹ thuật công nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Địa chỉ: Thôn Xuân Sen – Xã Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội Tel: (04) 33.725.030 – Email: khoacnkt.d20@moet.edu.vn