Đội ngũ giảng viên và nhân viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Trưởng khoa; Giảng viên

Th.s SPKT Tin học

0902.142.093

linhthaohien2007@gmail.com

2

Lưu Thị Hồng Trang Giảng viên Th.s KHMT  

3

Nguyễn Thị Bích Nga

Giảng viên

Th.s CNTT

01269.168.696

nguyenngacdcd@gmail.com

4

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trợ lý đào tạo khoa; Giảng viên

Kỹ sư ĐTVT

0984.187.576

lethuykdtnc@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mai

Trợ lý HS – SV; Giảng viên

Th.s Điện

0904.762.708

nguyenmaigvkd@gmail.com

6

Nguyễn Văn Duy

Giảng viên

Th.s SPKT Tin học

0902.123.569

nvduy051076@gmail.com

7

Nguyễn Thị Quyến Giáo viên chủ nhiệm Kỹ sư CNTY  

8

Nguyễn Thị Kim Tuyết Giáo viên chủ nhiệm Th.s KT  

9

Đỗ Thị Yên Giảng viên Cử nhân