Đội ngũ giảng viên và nhân viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Duy

Trưởng khoa,

Giảng viên

Th.s SPKT Tin học

0902.123.569

nvduy051076@gmail.com

2

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trưởng bộ môn Tin học; Giảng viên

Th.s SPKT Tin học

0902.142.093

linhthaohien2007@gmail.com

3

Nguyễn Thị Bích Nga

Giảng viên

Th.s CNTT

01269.168.696

nguyenngacdcd@gmail.com

4

Hà Mạnh Huy

Giảng viên

Cử nhân ĐH

0944891990

manhhuy83@gmail.com

5

Hà Huy Đại

Kỹ thuật viên

Cử nhân CĐ

0935.138.899   

nobita_822002@gmail.com

6

Lý Văn Kiên

Kỹ thuật viên

Th.s  CNTT

01689.421.303

lyvankien@gmail.com

7

Đào Thị Kim Dung

Trưởng bộ môn Điện tử – Nhiệt lạnh; Giảng viên

Th.s ĐTVT

0904.795.690

daokimdungbk@gmail.com

8

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trợ lý đào tạo khoa; Giảng viên

Kỹ sư ĐTVT

0984.187.576

lethuykdtnc@gmail.com

9

Nguyễn Thị Mai

Trợ lý HS – SV; Giảng viên

Th.s Điện

0904.762.708

nguyenmaigvkd@gmail.com

10

Lê Thị Nguyệt

Giảng viên

Th.s ĐTVT

0948.576.483

28.ltnguyet.a709@gmail.com

11

Lê Nguyên Dũng

Giảng viên

Cử nhân Kỹ thuật cơ khí

0915.235.045

lenguyendung1958@gmail.com