Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên  cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 02/6/2020, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội”

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là phản biện 2 của đề tài, đồng chí Trần Ngọc Khuynh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & Hợp tác quốc tế cùng các thành viên Hội đồng và giảng viên của ngành Quản lý đất đai, Khoa Công nghệ thực phẩm – Tài nguyên môi trường.

Chủ nhiệm đề tài, thạc sĩ Lê Thị Kim Dung đã trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài với những nội dung chủ yếu sau:

– Bổ sung phương pháp luận về việc nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

– Cung cấp một số giải pháp giúp các địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

– Nâng cao khả năng nghiên cứu của giảng viên và kiến thức mới cho việc giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên trong Khoa.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu

Đồng chí Ths.Phạm Thị Cúc   –  Chủ tịch hội đồng đọc quyết định giao đề tài và quyết định thành lập hội đồng.
Đồng chí Ths. Lê Thị Kim Dung  –  Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
Đồng chí Ths. Nguyễn Văn Vinh – Phản biện 1 phản biện kết quả nghiên cứu của đề tài
Đồng chí Ths. Nguyễn Doãn Tiến  –  Phản biện 2 phản biện kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài đã được hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và tính thực tiễn./.

                                                                                                 Bài và ảnh: Phạm Thị Cúc