Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018- 2019

 Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư  số 01/2016/TT-BNV  ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 27 tháng 9 năm 2019 trường  Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018 – 2019.

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch BCH Công đoàn trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể CBVC-NLĐ trong toàn trường.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng  trình bày tóm tắt “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2010”. Báo cáo đã làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết năm học 2018 – 2019 trên tất cả các mặt công tác, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. 

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học  2018- 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Sau báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị cũng được nghe báo cáo báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của nhà trường, ý thức đầy đủ hơn về những khó khăn trong lộ trình thực hiện tự chủ.

Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm học 2018- 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Đ/c Doãn Trung Thành,  Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019  
Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng trình bày văn bản  tổng hợp các ý kiến đề nghị góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo  trình đại hội

            Trong các tham luận trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết vào cuộc của tất cả các đơn vị, đoàn thể và mỗi cá nhân giảng viên, cán bộ, viên chức, lao động nhà trường tham gia vào công tác tuyển sinh, xác định đây là vấn đề sống còn quyết định sự tồn tại và phát triể của nhà trường; khẳng định xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp trong điều kiện mới đó là đa dạng hóa ngành nghề, phương thức, loại hình đào tạo; tăng cường liên kết đào tạo, liên kết doanh nghiệp. Các đại biểu cũng bày tỏ sự trăn trở trước những khó khăn thứ thách nhà trường đang phải đối mặt và mong muốn có được một cơ chế rõ ràng trong việc phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung.     

Đồng chí Nguyễn Công Khanh – Trưởng phòng phụ trách phòng Tuyển sinh- Công tác học sinh sinh viên trình bày tham luận 
Đồng chí Bùi Văn Tải – Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp trình bày tham luận. 
Đồng chí Đỗ Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đào tạo và liên kết doanh nghiệp trình bày tham luận          
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ – Trưởng khoa KHCB trình bày tham luận
Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao chứng nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học 2019 – 2020.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng,  Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020 đến toàn thể cán bộ viên chức người lao động nhà trường.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đờn thể, đơn vị trong nhà trường đã ký cam kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua. 

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu cam kết thi đua           

            Trong phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong điều kiện mới, đó là lộ trình tự chủ trong bối cảnh công tác tuyển sinh cao đẳng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải vào cuộc thực sự của từng cá nhân cán bộ lãnh đao, quản lý cũng như giảng vien, viên chức, người lao động nhà trường, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chung tay cùng với tập thể nhà trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2019 – 2020.

Bài: Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Hà Huy Đại