Hội nghị giao ban công tác quân sự, quốc phòng quí I năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2022 

           Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị giao ban công tác quân sự, quốc phòng quí I năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2022.

Tham dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Đình Hải – Chỉ huy trưởng; Thượng tá Nguyễn Tiến Thạch – Phó CHT-TMT; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ nhân viên của Ban chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí là Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 48 đơn vị dân quân tự vệ. Đại diện trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có đồng chí Trần Tuấn Biên – Trung đội trưởng tự vệ tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Thạch, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng quí I và  phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022.

             Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thạch – Phó CH trưởng, Tham mưu trưởng đã trình bày báo cáo và nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng quí I; phương hướng  nhiệm vụ quý II năm 2022. Hướng dẫn, triển khai các mặt công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS sự huyện khái quát kết quả đã đạt được và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2022.

            Phát huy những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương 3 tháng đầu năm 2022, thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 3 tháng quí II năm 2022. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ huấn luyện, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số chế độ chính sách đối với người có công…

            Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận nhằm thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương trong 3 tháng quí II năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Qua đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện vững mạnh.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS sự huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH quân sự các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó trọng tâm đó là: Đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện tiếp tục nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; đề cao cảnh giác với mọi âm mưu thù địch chống phá nhà nước. Tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu không để xảy ra các vi phạm trong lực lượng quân đội vũ trang nhân dân. Chủ động phối hợp và tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

                                                                                          Bài và ảnh: Trần Tuấn Biên